Akademie Reformia. Soli Deo Gloria

Om rotsvas te kan staan, moet vaste beginsels gevestig word.  Opvoeders beïnvloed die ewigheidswaardes van die kind en daarom is dit die etos van ons skool om te verseker dat u keuse, die keuse in die regte rigting vir u kind sal wees.  Ons kinders is lewende boodskappe wat ons die toekoms instuur, na ‘n tyd wat ons self nie sal sien nie.  Hier wil ons u kind verwelkom in u wêreld waar hy/sy kan ontwikkel na sy eie beeld en om sy/haar eie gedagtes selfstandig aan te wakker.  Almal het ‘n plekkie om te vul in die wêreld.  Ons bou graag saam met u en u kind aan daardie roeping.

Kontak die skoolkantoor by 015  296 8812 vir verdere navrae. E-pos: admin@akademiereformia.co.za

Geskiedenis van die Skool:

Soli Deo Gloria!  Aan God alleen die eer dat Akademie Reformia op 14 Januarie 1997 sy deure kon open met 32 leerlinge (Graad 0 tot 7) en 6 leerkragte.  Dit was alleen uit genade van die Here en toewyding van onderwysers en ouers wat hierdie droom tot verwesenliking gebring het.  Die kategese lokale van die Gereformeerde Kerk Pietersburg-Suid is gebruik.

Akademie Reformia is deel van die ICO-groep (Instituut vir Christelike Onderwys) skole en werk sedert die stigting saam met die ander skole aan die ontwikkeling van ‘n gereformeerde (reformatoriese) kurrikulum.  Hierdie kurrikulum voldoen aan alle vereistes soos deur die Staat voorgeskryf maar daar word ook baie aandag gegee aan die Christelike inhoude wat gerig is op lewenswaarde by die leerlinge.

As opvoedkundiges wat getrou aan ons roeping wil bly en die heel beste vir die leerlinge te bewerk, glo ons dat die mees effektiewe onderrig en leer in die moedertaal geskied.  Omdat ons in ‘n hoofsaaklik Afrikaanse gemeenskap funksioneer, is die onderrigmedium Afrikaans.

Sedert 2015 is Akademie Reformia geleë op ʼn nuwe terrein in Bendor naby “The Aloes”.  Ons het ook ‘n volwaardige kleuterafdeling, Kleinbegin.  Kleinbegin bestaan uit vier klasse, met hoogstens 20 leerlinge per klas en elkeen met ‘n eie juffrou.